ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GreatCOOL การเชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่ทางธุรกิจ ครั้งสำคัญในรอบ 14 ปี ของเรา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

ในยุคการตลาด3.0 จากการติดตามข้อมูลการตลาดและงาน research ต่างๆ จากองค์กรชั้นนำมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้ฟังอย่างต่อเนื่องจากทีมการตลาดของเราทำให้พบว่าธุรกิจมีเดีย และโฆษณากำลังถูก Challenge 

จากนวัตกรรม ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก จนทำให้พฤติกรรมการรับสื่อของ ผู้บริโภคในวันนี้เปลี่ยนไปและงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพ

ของการโฆษณาผ่านสื่อ traditional นั้นลดลงในแง่การสร้างแรงจูงใจ และความน่าเชื่อถือ แต่สื่อออนไลน์และ social media 

กลับมีบทบาทในการสร้าง influencer ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและเชื่อถือมากกว่า

 

      สิ่งเหล่านี้ทำให้เราในฐานะผู้นำธุรกิจสื่อวิทยุ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ

ของความเป็น Traditional Media พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ จากประสบการณ์ของเราเองขึ้นมาแทนที่ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ 

ที่เริ่มล้าสมัย และนี่คือ กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า EMOSPERIENCE ซึ่งมาจาก emotion + experience นั่นคือการสร้างอารมณ์การณ์

หรือ ประสบการณ์และอารมณ์ร่วม ของผู้บริโภคกับแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเลื่อมใสในแบรนด์จนกลายเป็นสาวกของเราผ่านเครื่องมือ

สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือการสร้างการ engage

กับผู้บริโภคแบบ 360 องศาที่ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงประสบกาณ์

และอารมณ์ ร่วมกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ถูกสื่อสารผ่านแบรนด์ของเรา