ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GREATCOOL การเชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่ทางธุรกิจ ครั้งสำคัญในรอบ 14 ปี ของเรา เพื่อให้สอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคการตลาด 3.0 จากการติดตามข้อมูลการตลาดและงาน research ต่างๆ จากองค์กรชั้นนำมากมาย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้ฟังอย่างต่อเนื่องจากทีมการตลาดของเราทำให้พบว่าธุรกิจมีเดีย

 และโฆษณากำลังถูก Challenge จากนวัตกรรม ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก จนทำให้พฤติกรรมการรับสื่อของ ผู้บริโภคในวันนี้เปลี่ยนไป

และงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการโฆษณาผ่านสื่อ traditional นั้นลดลง ในแง่การสร้างแรงจูงใจ และความน่าเชื่อถือ 

แต่สื่อออนไลน์และ social media กลับมีบทบาทในการสร้าง influencer ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและเชื่อถือมากกว่า

 

      สิ่งเหล่านี้ทำให้เราในฐานะผู้นำธุรกิจสื่อวิทยุ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ

ของความเป็น Traditional Media พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ จากประสบการณ์ของเราเองขึ้นมาแทนที่

ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ที่เริ่มล้าสมัย

 

      และนี่คือ กลยุทธ์ที่เราเรียกว่า EMOSPERIENCE ซึ่งมาจาก emotion + experience นั่นคือการสร้างอารมณ์การณ์ หรือ ประสบการณ์และอารมณ์ร่วมของผู้บริโภคกับแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเลื่อมใสในแบรนด์จนกลายเป็นสาวกของเรา

ผ่านเครื่องมือ สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือการสร้างการ engage กับผู้บริโภคแบบ 360 องศาที่ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์

 และทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงประสบกาณ์และอารมณ์ ร่วมกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายถึง

การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ถูกสื่อสารผ่านแบรนด์ของเราThis site was created with Jimdo!

Anyone can make their own website with Jimdo -- easily and for free! Choose templates, click to customize, add content in just seconds. It's that simple!
Sign up for your own free website at www.jimdo.com and get started right away.