LOCATION

GreatCOOL COMPANY LIMITED

COOLISM | MCOT 

2nd fl. 338 Moo16 Robinson Department Store Surin, Tambon.Salakdai, Amphoe.Mueang Surin, Surin Thailand 32000


Call us

TEL   : 093 557 8950

SMS :  4111930


นโยบายของเว็บไซต์

 

   เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงโทรทัศน์ของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.