LOCATION


GreatCOOL COMPANY LIMITED

ชั้น 4 ห้างฮาเบอร์มอลล์ แหลมฉบัง | 4/222 ม. 10
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230


TEL
   : 093 557 8950

SMS :  4111930นโยบายของเว็บไซต์

 

   เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงโทรทัศน์ของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.